Zdraví a léky

Location: Home > PR články

PR články

Jul 2020 08

Katalogů, do kterých lze na internetu vložit PR články, je na internetu desítky. Je dobré vybírat katalogy kvalitní, s co nejvyšší rankem. Jen tak má vložení článků nějaký smysl. Vložení do katalogů bývá zdarma. Placené jsou služby navíc, jako například zvýraznění článku, možnost umístění více odkazů, či přednostní umístění.
Pokud vložíte PR články do kvalitních katalogů, můžete z toho mít užitek. Vyhýbejte se ovšem stránkám nekvalitním. Tehdy by byla vaše snaha spíše ke škodě než k užitku. Další možností publikace článků, je jejich vložení do blogů, či do magazínů na internetu. To ovšem není možnost levná.

Publikace článků

PR články se vkládají za poplatek do hodně navštěvovaných a tematicky blízkých blogů, nebo do internetových magazínů. Je zapotřebí jejich majitele kontaktovat, a domluvit se na ceně a na spolupráci.

--CopyRights: https://www.zdravialeky.cz/pr-clanky/

Nezařazené 2020-09-1 14:14:11 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PR články