Zdraví a léky

Location: Home > Místo ve společnosti

Místo ve společnosti

May 2017 17

Postavení v indiánském horoskopu bylo velmi důležité, jak pro samotné nositele znamení, tak i pro jeho kmen. Mohlo totiž i výrazně rozhodovat o tom, na které příčce společenského žebříčku bude člověk postaven do čela kmene, nebo kde bude v budoucnu jeho dané místo. Rozhodně mít možnost, už ve chvíli svého narození, stát se jednou stařešinou kmene nebo šamanem, bylo pro život divocha tak významné, že se celý život snažil, aby svému zástupci – zvířeti neudělal ostudu.

Jméno bylo důležité

Získat své jméno mohl člověk už při narození, ale většinou se jeho jméno podle činů měnilo, tedy pokud za svého života indián něco významného dokázal, získal svoje jméno podle toho. Bohužel tohle mělo také svou druhou stránku věci, pokud se mu něco nepovedlo, získal nelichotivé jméno a každý ho pod ním znal. Většina divochů si však podle svého narození nesla jméno zvířete, které v tu chvíli patřilo k tomu období. Zvířata byla vytesávána na kmenovém totemu jako symbol úcty a přitakání přírodě.

Místo ve společnosti
5 (100%)1

--CopyRights: https://www.zdravialeky.cz/misto-ve-spolecnosti/

Nezařazené 2018-11-15 12:06:42 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Místo ve společnosti